نمیدونم چرا قبلا وقتی رابطه م رو با یکی تمام میکردم اول سعی میکردم از شر هر چیزی که منو یاد اون میندازه خلاص شم، حتی هدیه هایی که بهم داده بود |: یا مثلا یادمه آخرای رابطه م، طرف میخواست واسم هدیه بخره اما من نذاشتم این کارو کنه |: اونم چی، لباس مورد علاقه م ): چقدر کودک بودم |: