در پی سفر من به بُعد پنجم (به هیچ سوالی در رابطه با سفینه و سیاهچاله و کهکشان و منظومه پاسخ نمیدهم!!) و صحبت کردن با آیزاک و پی بردن به اندیشه های جدید نیوتون که در سیاره ای دیگر درحال زندگی است، او قوانین جدیدش را برایم کیمیل کرد (نسل جدید ایمیل در سال های آینده) که اکنون میخواهم آن ها را با شما به اشتراک بگذارم:


قانون چهارم نیوتون: هرگز سعی نکنید از روی چهره و هیکل کسی سنش را حدس بزنید (پرهیز از ظاهربینی).

قانون پنجم نیوتون: میزان درک و فهم انسان ها هیچگونه ازتباطی به سن آن ها ندارد (پرهیز از خودبزرگ پنداری).


آیزاک نیوتون برای شما آرزوی رستگاری و موفقیت کردند. به دنیا لبخند بزنید!