بعضی وقت ها فکر میکنم انگار نمیتوانیم کسی را دوست داشته باشیم، انگار همگی یک مشت دروغگو هستیم!


پ.ن: "الکی - نامجو" در حال پخش شدن است...

پ.ن 2: بعضی وقت ها همه چیز به شدت بی معنی است!