این روزا بیشتر از هر کار دیگه ای مثل درس خوندن، پلنر بودن، کتاب خوندن و وبلاگ نوشتن دوست دارم فیلم ببینم. بعدشم بیشتر وقتم رو توی Telegram و Instagram میگذرونم |: البته دوست دارم نقاشی بکشم اما خب ابزار خوب ندارم ): باید بشینم فکر کنم چرا انگیزه م اینقدر کم شد /:

پریود محترم لطف کردند و پدر بنده رو درآوردن |: زیر چشام گود رفته و تیره شده. صورتمم آب شده |: اشتهام کم شده |: انرژیم کم شده |: یه جلسه باشگاه نرفتم. یه جلسه هم که تعطیل رسمی بود (ریدن به ما با این همه تعطیلی رسمی) کلا یه هفته از تمرین عقب موندم. دوباره کل عضله هام گرفته /:


پ.ن: از دیروز که موهامو کوتاه کردم احساس قدرت میکنم |: