8 روز از کوتاه کردن موهایم گذشته و نه تها به «غلط کردم» نیفتاده ام، بلکه بیش از پیش راضی ام!


پ.ن: لینک مرتبط با این مطلب ---> کلیک