یعنی وسط فرجه با این حالِ طخمی و سردردها و بی انگیزگی و امراض دیگه فقط جای سرماخوردگی خالی بود |:

)):


پ.ن: بچه ها میخونمتون اما خاموش (: