12 دی ماه سال 1394 اولین Drumsticks زندگیم رو هدیه گرفتم (:

مرسی بادی! ^__^


پ.ن: باید 6 روز پیش نوشته میشد.

پ.ن: Drumsticks همون دوتا چوب باریکی هستند که برای نواختن درام ازشون استفاده میشه.