من اینجام که اعتراف کنم گوه ترین انتخاب های زندگیم در انتخاب دوص پسرهام بوده، و اعتراف میکنم که حتی 10درصد چیزی هم نبودن که من میخواستم، و از این روابط نه تنها چیزی نصیبم نشد بلکه آرامش و سلامتیم هم فدا شد (شکی نیست که مقصر خودم بودم). و البته یه سری چیزای مزخرف نصیبم شد که مردم بهشون میگن تجربه!!!

پ.ن: ...Avril Lavigne - I'm With You is playing