1. شب قبل زود بخوابید.

2. صبح روز اجرا به موقع بیدار شوید.

3. پنج ساعت قبل از کنسرت به باشگاه نروید.

4. اگر موارد بالا را رعایت نکردید حداقل قبل از رفتن کمی قهوه بنوشید.

5. اگر سردرد داشتید حتما مُسکن به همراه داشته باشید.


و اینجانب مفتخرم که اعلام کنم با اینکه این اولین کنسرت زندگی ام نبود اما خلافِ تمام کارهای بالا را انجام دادم! چون دوستم داشت درد دل میکرد و باید به حرف هایش گوش میدادم. درنتیجه صبح خواب ماندم و به باشگاه نرفتم (و به صورت خیلی اتفاقی تا لنگ ظهر خوابیدم). پس مجبور شدم که تایم اول بعد از ظهر را برای تمرین انتخاب کنم و از قضا برنامه ی تمرینی جدیدم را گرفتم؛ روز روزِ سرشانه بود! و از آن جهت که ساعت خوابم ریخت به هم پس سردرد به اسقبالم آمد. و چون سردرد داشتم یادم رفت مُسکنم را ببرم؛ البته بهتر بود قبل از رفتن یک عدد را در شکم مبارک می انداختم. قهوه را هم به کلی فراموش کردم.


پ.ن: موقع تشویق کردن احساس میکردم هر لحظه ممکن است کِتفم جدا شود!

پ.ن2: باید دیشب مینوشتم.