عجب ابلهی بوده آن کسی که برای اولین بار گفت "زمان حلش میکنه". واقعیت این است که زمان هیچ چیزی را حل نمیکند. ما آنقدر زمان را هدر میدهیم و در مرداب دست و پا میزنیم تا بالاخره به خودمان می آییم و میفهمیم که تمام این مدت باید از چیزی به اسم عقل استفاده میکردیم نه یک ضرب المثل دروغین. با "زمان حلش میکنه" فقط زمان را هدر میدهیم و از خودمان یک تنبل میسازیم که بار مسئولیت را از شانه اش برداشته و هیچ تلاشی برای رفع مشکلانش نمیکند.


پ.ن: باید یک ماه و نیم پیش مینوشتم.

پ.ن2: ...Zayn - Pillow Talk is playing