خوشحالی اون زمانیه که آدما بدون اینکه بگن از همدیگه عکس های یهویی میگیرن! منم یه آدم خوشحالم (:


پ.ن: باید دو ماه پیش مینوشتم.