مرحله ی اول: شخص مورد نظر را Follow میکنیم.
مرحله ی دوم: یکی دوتا از عکس هایش را Like میکنیم.
مرحله ی سوم: این مرحله خیلی مهم است. منتظر میمانیم تا طرف نیز ما را Follow کند.
مرحله ی چهارم: بعد از گذشتن از مرحله ی سوم، تعداد زیادی از عکس های طرف را Like میکنیم تا او را مطمئن کنیم که من خیلی از عکسهایت خوشم می آید و و قبولت دارم.
مرحله ی پنجم: احتمالا طرف نیز چند عدد از عکس های ما را به صورت Random لایک میکند.
مرحله ی ششم: خب، تبریک میگویم! حالا هم Follower کسب کرده ایم، و هم اعتمادش را. وقتش است که او را Unfollow کنیم!!!


توجه: اگر مرحله ی سوم اتفاق نیفتاد یک راست سراغ مرحله ی ششم میرویم.


پ.ن: بازگشت مقتدرانه ی ایشان را تبریک میگوییم.