ولنتاین خود را چگونه گذراندید؟


در رختخواب، در جوار دستمال کاغذی، به همراه یک عدد بینی قرمز شده بر اثر آبریزش، شیر داغ، میوه، همراه کلی خستگی ناشی از کوفتگی بدن، و همزمان به این فکر میکردم که "به یاد روزهایی که فقط سالی یک بار سرما میخوردم یک دقیقه سکوت لطفا!"

ساعت 10 شب یادم آمد که باید ترجمه هایم را برای فردا آماده کنم اما متاسفانه من روزم را نهایتا با تماشای فیلم سینمایی گذراندم!


پ.ن: فلش بک به یک سال پیش:

پ.ن2: باید دیروز مینوشتم.