این چند روز اصلا وقت خالی نداشتم. اگرم داشتم از شدت کم خوابی روی تختم وِلُو بودم و نیمه خواب بودم! خوشحالم که بعد از چندین روووووز پشت میزم نشستم و قراره یه دستی به سر وبلاگم بکشم!