VPN و اینستگرم و گوگل پلی ما ریده است. مال شما چطور؟!


پ.ن: چیز تو این وضعیت کذایی (:

پ.ن2: جمعه بعد از نماز صبح دیگه نمیخوابم! در اولِ صف خواهم بود و با رای خویش آینده ی مملکت را رقم میزنم!! شما چطور؟!

پ.ن3: !!Ugh! Shoot me