یک عدد معتاد اینستگرمی هستم. خوشوقتم از آشنایی با شما!


پ.ن: حال ما خوب است، شما هم گوه خوردی که باور نکنی!

پ.ن2: استایل پ.ن منو یاد وبلاگ سابقم انداخت!!!

پ.ن3: یکی دو روز بعد از نوشتن این پست ---> در می فا سل لا سی همه چیز عادی شد و خودم رو با سمفونیک متال خفه کردم! D: