لعنتی مگر ما سر هم چندبار با هم بیرون رفته ایم که هر خیابان این شهر مرا یاد تو می اندازد؟ غم انگیز است که تمام جزییاتشان را به یاد دارم و غم انگیزتر از آن این است احتمالا تو چیز زیادی یادت نیست و غم انگیزترین آن است که یک آهنگ را دو بار برایم میفرستی...


پ.ن: محمدرضا شجریان / سلسله ی موی دوست درحال پخش شدن است...