بعد از گشتن کشویم به این نتیجه رسیدم که در حق «تیشرت» اجحاف کرده ام! رنگ به رنگ تاپ دارم اما دریغ از حتی یک عدد تیشرت!! بعد از اینکه با تعجب به خودم در آینه نگاه کردم سراغ کشوی برادر محترم رفتم و تیشرت سبز رنگش را بدون اجازه برداشتم و پوشیدم. از این کارم ناراحت نمیشود، مگر نه؟! اصلا پوشیدن تیشرت پسرانه، به خصوص اگر مال پسردایی، دوست پسر یا برادرت باشد یک حس دیگری دارد!!! کلی احساس خفن بودن به آدم دست میدهد!


پ.ن: اگر خودم خانه داشتم یک تیشرت سایز بزرگ اسپرت میپوشیدم، آن هم بدون شلوار. برایم از دوست داشتنی ترین استایل های دنیاست!