«دختری که موهاشو کوتاه میکنه چیزی برای از دست دادن نداره!»، «کوتاه کردن مو؟؟ خودکشی زنونه!!»، «زنی که موهاشو کوتاه میکنه یعنی میخواد تصمیمات جدی، مهم و بزرگی توی زندگیش بگیره!»، و ... مطمئنم که حداقل یک بار مشابه این جمله ها را در زندگی تان شنیده اید! کوتاه کردن مو ابدا چیز خاصی نیست! موی کوتاه هم یک نوع مدل مو است! حالا چون اکثر مردها موهایشان کوتاه است دلیل نمیشود که به زنی که موهایش کوتاه است بگوییم بگوییم «مدل موهات مردونه ست»!  یا مثلا چون اکثر زن ها موهایشان بلند است دلیل نمیشود به مردهای مو بلند بگوییم که «مدل موهات زنونه ست»!! لطفا از این چهارچوبی که معلوم نیست چه کسی برای اولین بار در جامعه ساخته است خارج شوید!! مثل هم بودن اصلا جذاب نیست، باور کنید!! زنی که موهایش را کوتاه میکند هیچ مرگش نیست، باور کنید! فقط شجاعتش را دارد که دیوارها را بشکند و از این نمیترسد که مورد پذیرش جامعه قرار نگیرد!! چون همانطور که هزاران بار شنیده ایم «دختر باید موهاش بلند باشه»!!! زنی که موهایش را کوتاه میکند به «باید»ها «نه» میگوید!! زنی که موهایش را کوتاه میکند میخواهد راحت باشد، راحت دوش بگیرد و نمیخواهد چیزی روی صورتش برقصد، همین!!!


پ.ن: ...Neon Jungle / Take Me To Church (Hozier Cover) is playing