ظاهرا حال استاد شجریانمان خوب نیست. نگرانش هستیم. «بی همگان به سر شود» را گوش میدهیم و بغض کرده ایم. عنقریب است که اشک هایمان روانه شوند...


پ.ن: سال 95 نباید اینطور شروع میشد...