واقعا چرا باید درب یک دبیرستان، طوسی رنگ باشد؟! دنیای تینیجرها پر از هیجان است، دنیای نوجوانی مثل آبنبات های گردِ کودکی رنگارنگ است! چرا باید از همان لحظه ی ورود به مدرسه با همچین رنگی مواجه شوند که انرژی میکُشد!؟ دنیای خاکستری برایشان نسازید لطفا!!!