فیسبوک نودیفیکشین فرستاد که امروز تولدته. اما من تبریک نمی گم. آره من حتی یادم نبود امروز تولدته! دیگه داری تموم میشی برام (:


پ.ن[1 شهریور]: کلا منتظر بودی من یه چیزی بنویسم و زرتی بعدش بهم دایرکت بدی! میمون! |: هنوزم که جواب ندادی!! |: میخوام بدونم گیج تر از تو هم هست؟! که حتی نفهمیدی این اکانت جدیدمه!! خو مثل الماس شفافه که به من اهمیت نمیدی...