هموطن محترمی که وبلاگ بنده را دنبال می کنی! اقلا یک نگاه گذرا به نوشته های آرشیوم بنداز!! شاید اصلا موضوع نوشته هایمان مخالف هم بود!! (که این به معنی تفاوت دیدگاه هاست). اینقدر ادعای چیز(!) دارید ولی به شعور آدم توهین می کنید! حالا همه ی این ها به کنار. همین عکس وبلاگ هایمان را در آن گوشه نگاه کن!! خودش از همه چیز حرف می زند. وبلاگ است، بازار کسب و کار که نیست! کیفیت را فدای کمیت نکن!!


پ.ن: ایکاش می شد در وبلاگ هم گزینه ی «بلاک کردن» داشتیم...