برخلاف 16 سال اول زندگی ام خوشحالم که یک زن هستم و با خیال راحت تیشرت می پوشم همراه شلوارک یا حتی short و با رضایت کامل در خانه ی خالی قدم می زنم و کارهایم را انجام می دهم!
یا زمانی که دامن می پوشم و جلوی پنکه/کولر می ایستم و حسابی باد می خورم!!