مرد جوان با کلاه آفتابی، تیشرت، ریش و چشمان روشن آنقدر شبیه او بود که چند ثانیه سر جایم میخ شدم...