یکی از وحشتناک ترین صحنه های زندگی اون جاییه که درِ ماشین لباسشویی رو باز می کنیم و می فهمیم که یادمون رفته بود که توی جیب لباسمون دستمال کاغذی بوده!! اما از این فهمیدن چه سود!!!