بچه ها آدرس جدید وبلاگ «بهار پاتریکیان» رو کسی داره؟ من مسافرت بودم و نشد که آدرس جدیدش رو save کنم :(