نه انگیزه ی انجام کاری رو دارم، نه حوصله ش رو. نه تصویر واضحی آینده م دارم، نه می دونم دارم چیکار می کنم. انگار هدف ندارم و توی روزا همینطوری پرسه میزنم. نه احساس خوبی مونده واسم، نه دلم واسه کسی تنگ میشه، نه به کسی علاقه دارم. اصلا نمی دونم چرا زنده م! شدم یه معتاد اینترنتیِ سریال نگاه کن!