یعنی مدیر گروه ما هم با اون برنامه چیدنش! همه ی کلاسهای این ترمم روز زوجه، البته یه روز فرد هم هست، و در ت*می ترین زمان ممکن :| منم که صبح روزای زوج باشگاهم. آخه مومن؟! ساعت 6 تا 7:30 غروب برم سر کلاس بشینم؟! اونم واسه یه کلاس!! اونم عمومی!!!! تو بودی میرفتی؟! فک کردی ما دیوانه ایم؟! البته ما که مطمئنیم تو دیوانه ای!! :| البته نیازی هم نیست این ترم دانشگاه برم. چون واحدهای این ترم رو قبلا بین یک تا 4 بار حذف کردم =| آخه 12:45 تا 2:15 کی میره کلاس که ما بریم :|


پ.ن: کلا به عنوان یه ترم یازدهمی که 70 واحد حذف کرده، چون یه ایده آل گراست و میخواد درساش رو یاد بگیره و نمره هم براش مهم نیست، یه حسی بهم میگه کلا این ترم کلاس نرو :|