در پی دیر خوابیدن ها و در نتیجه دیر بیدار شدن ها، استفاده ی زیاد از گوشی (چرخ زدن بیهوده و معتادگونه وار در اینستگرم و تلگرم) و همچنین تماشای بیش از حد و زنجیره وار سریال، به علاوه ی 2 هفته دور بودن از باشگاه باید اعلام کنم که بعد از گذشت 6 روز همچنان با سردرد بیدار می شوم و زندگی به شدت جهنمی شده! البته شایان به ذکر است که بالاخره دیروز با انگیزه به باشگاه رفتم و پس از بیدار شدن به هنگام صبح گاهی و ورزش، عشق همیشگی ام، درد سرم کمتر شده و تا ساعت خوابم تنطیم نشود وضعیت "همین گوهیه که هست"! مُسکن خوردن هم هیچ فایده ای نداشته و فقط بدنم را مَنگ کرده! طوری که احساس Down بودن می کنم!


پ.ن: عضلات دستم گرفته اند و از این بابت خوشحالم.