شما اگه هر جامعه، یا هر اجتماع گروه مانندی (مثل همین وبلاگ) رو خربزه در نظر بگیرید؛ آدم ها دونه های درونش هستن که به هم نزدیکن و همو میشناسن، منم پوستشم که دورادور شاهد ارتباطات دیگران هستم! :|