ایکاش الان دست های مردانه ای بود برای ماساژ پیشانی ام بلکه از شر این سردرد نحس خلاص شوم... 

#کم_توقع