دختره اومده توی گروه تلگرم دانشگاه پرسیده "حذف و اضافه از کِیه؟؟" O_O
خو پس سایت دانشگاه رو برای کی و چی گذاشتن!؟ :|


#هلو_برو_تو_گلو :|

پ.ن: من کلا توی 4تا گروه هستم که همشونم زنونه ست! :))