مزخرف یعنی اینکه یه مرضی داشته باشی و به خاطر اون مرض تنها آدمِ مورد علاقه ت، کسی که حاصل تنها یک بار عاشق شدن توی زندگی 24 ساله ت بوده وقتی که 22 سالت بود، رو از دست بدی و با فکر کردن به این موضوع بغض کنی اما هی جلوی گریه کردنت رو بگیری چون ممکنه گریه کردن وضعیتت رو بدتر کنه!!