تابستان تمام شد و دوش گرفتن های هر روزه ی من و حتی گاهی روزی 2بار، هم به سر رسید؛

من: وای از وقتی یه روز درمیون میرم حموم سرم خیلی میخاره!
داداش: اردک! همیشه توی آبی!

البته برادر محترم قبلا گفته بود که "تو که همیشه اون تویی، وسایلت رو بردار و همونجا زندگی کن! آخرش توی حموم میمیری!!"