اگر عضلات بازوی اینجانب به سرعت و قدرت عضلات سرینی رشد میکرد یکی از دغدغه های بزرگ زندگی ام رفع می شد!! باید به مربی ام یادآور شوم که با این هم تمرینات لانچ احتمالا تا پایان سال از "تو اول چشم بودی بعد دست و پا درآوردی!" تبدیل شوم به "تو اول ک*ن بودی بعد دست و پا درآوردی!"


در هنگام تمرین دم و بازدم را فراموش نکنید! به این صورت که وقتی قرار است از کنار فردی رد شوید ابتدا یک دم عمیق انجام داده، نفس را حبس کنید و وقتی از شخص مورد نظر به اندازه ی یک متر فاصله گرفتید بازدم انجام دهید! باشد که از شر بوی عرق در امان بمانید زیرا هنوز عده ی زیادی با دئودورانت، مام و ادکلن آشنایی ندارند و فقط یک اسپری زپرتی، که احتمالا دوستدار لایه ی اوزون هم نیست، را با خود حمل می کنند!