بعد از صدای خوابالود یک پسر، در رقابتی تنگاتنگ، جوراب سفید همرا با شلوار جین در رده ی دوم "ثکصی ترین ها" جای میگیرد!