اگر در هر لحظه از زندگیتان احساس بدشانسی کردید کافیست به یاد آورید که دختری در دنیا هست که کراشش او را در Instagram انفالو کرده و دختر از فرط درماندگی رو به روی آینه ی توالت به اوضاع بذری اش میخندد!


پ.ن: وقتی اولین بار درباره ی Instagram پرسید، گفتم که اکانت داشتم اما حذفش کردم. رفت سربازی. دوباره اکانت ساختم. ماه ها طول کشید تا بفهمد فالووش کرده ام و مرا فالو نکرده. چند ماه پیش به این خاطر که حس کردم همه چیز آزارم میدهد اکانت نازنینم را حذف کردم. وقتی با اکانت جدید برگشتم قطعا دوباره فالووش کردم. بعد از احتمالا یک ماه وقتی فهمید که در لیست Followingهایش نیستم دایرکت فرستاد و عذرخواهی کرد که گاهی مثلا 100 نفر را انفالو میکند و اشتباهی دستش میخورد و خودی ها را هم انفالو میکند و بنده برایش توضیح دادم که اکانت قبلی ام را حذف کرده ام و جنابعالی انفالو نفرموده ای. و به قول خارج ها And here we are now!

پ.ن2: متن اصلی کوتاه تر از پی نوشت هایم شده!!

پ.ن3: من یک آدم معمولی ام برایش...