باید اعتراف کنم که بنده تا اپیوزد 11 فصل 7 سریال Friends را دیده ام و از الان بغضم گرفته که بعد از پایان این سریال با دلتنگی برای این 6 ابله چه کنم!


پ.ن: این سریال 10 فصل است.

پ.ن: دارم فکر می کنم که خودِ مردم امریکا و در کل کسانی که همزمان با پخش این سریال آن را تماشا کردند بعد از پایانش، بعد از 10 سال تماشا کردن!، چه کشیدند!