اولش فقط می خواستم که سریال ببینم. می خواستم منم جز کسانی باشم که سریال می بینند. می خواستم وقتی پای اسم سریال ها وسط می آید تماشاکننده ی مکالمه ی دیگران نباشم. بعدش می خواستم مهارت های زبانی ام بهتر شود. اما حالا چیزی فراتر از این دلایل ساده ست! همین حالا که Eagles - Hotel California در حال پخش شدن است، 68 پیام نخوانده از گروه ها و کانال های تلگرم دارم، سردرد آزارم می دهد و سرما خورده ام، بعد از اینکه قسمت 13 فصل 7 سریال Friends را دیدم متوجه شدم که من فقط یک خیالپرداز نادان هستم!! که هیچ برنامه ی کوتاه یا طولانی مدتی برای رسیدن به خواسته هایم ندارم، حتی لیست To do before age of فلان هم ندارم، 2 سال از زندگی ام را به خاطر هیچ و پوچ بابت حذف کردن واحدهایم در دانشگاه تلف کردم و حتی کوچک ترین حرکتی نمی کنم برای رسیدن به چیزهایی که می خواهم! !Hello! I'm a potato :|