محض رضای خدایی که می پرستید و شاید حتی نمی پرستید، محض داشتن دنیایی آرام هم که شده اگر توان و آمادگی «والد» شدن را ندارید خب بچه دار نشوید! آن وقت به جای مادر یا پدر شدن تبدیل می شوید به هیولایی که فرزندش و حتی اطرافیانتان را شکنجه می کنید! و همیشه به یاد داشته باشید «دیوار موش داره، موش هم گوش داره!» و البته که دیوارها ضد صدا نیستند! وقتی سر کودک دلبندتان فریاد می کشید و با عصبانیت از او می خواهید که "چشات رو ببند! بخواب! بخواب!!" ما هم می شنویم!