در جوانی مردن بهتر از با درد مردن در پیری است! به همین دلیل مجبورم اسلحه ای چیزی در آینده فراهم کنم، یا هر روشی که مرا بی درد و در لحظه خلاص کند. این جمله را زمانی با خودم می گویم که آنفولانزا میگیرم و به خاطر بدن درد حتی نمی توانم راحت دراز بکشم و بخوابم ولی در عین حال مجبورم تمام روز را بخوابم تا درد کمتری را تحمل کنم. حاضرم هر روز درد عضلانی بعد از تمرین را داشته باشم، حتی مثل روزِ بعد از کوهنوردی که تمام عضلاتم می سوزند، اما حتی یک دقیقه درد بدنی ناشی از مریضی را نداشته باشم.