خاطراتتان را برای دیگران تعریف کنید! نگذارید خاطرات فراموش شوند! حس عجیبی است وقتی آن ها را فقط درون دست نوشته ها پیدا میکنید و تازه یادتان می آید که: "عه!؟ یه همچین روزی هم بود!!!"