خب نفهمی هم حدی داره! من سه روزه دوش نگرفتم، دیروز باز سرُم زدم و آمپول، اصلا هم شبیه آدمایی نیستم که امروز رفته باشه باشگاه. پس یه مرگیم هست و خوشحالم نیستم! معلومه که ویندوز لعنتی تو رو هم عوض نکردم. حالا هر روز بیا بپرس!! دیگه کنار همه ی این مرضا فقط سردرد کم بود که بخوام با توعه کله پوک بحث کنم.