اون دسته از زن و شوهرای مسلمونی که جای خوابشون از هم جداست، 2 کلمه با هم حرف نمیزنن و نمیدونن وقتی خونه نبودن چه اتفاقی افتاده! برید نمازتون رو بخونید یه وقت قضا نشه!!!!