من که دیگه بیخیالت شدم ولی از همه ی اون دخترایی که واست کامنت میذارن و باهات صمیمین متنفرم -_-  #کُولی_بازی