مامان (درحالی که از ظرف من یک تکه سیب زمینی کوچک برمی دارد) : "خودمونیما، سیب زمینی پخته خیلی خوشمزه ست. ولی خسته نمیشی همیشه میخوریش؟!"

من (به غذا خوردن ادامه می دهم) : "..." (با همین غذاها 8 کیلو وزنم زیاد شده، چرا نباید دوسشون داشته باشم؟!)