اینکه من در چالش ها و کمپین های وبلاگی شرکت نمی کنم، از بلاگرهای اسمش را همه جا ببین نیستم، نمی دانم کدام بلاگر با کدام بلاگر دیگر «این رل» زده، تعداد اندکی از بلاگرها را می شناسم (و احتمالا تعداد اندکی هم مرا می شناسند)، یکهو دیدید وسط کامنت ها دعوایم شد(!)، و نکته ی پایانی و برای جمع بندی اینکه سرم در لاک خودم است می تواند نشانگر این باشد که من خیلی وبلاگنویس نیستم!!!