اصلا عادلانه نیست که بینی ما عینکی ها، درست در جایی که عینک را قرار می دهیم جوش بزند، اصلا عادلانه نیست!