تعارف که نداریم. یه موقع هایی از تنهاییه که میخوام یکی باشه. یه موقع هایی واسه بغله که میخوام یکی باشه. یه موقع هاییم مثل الان به خاطر عقده ی حرف زدنه که میخوام یکی باشه. فرقی نداره چی بگیم ها، فقط الکی حرف بزنیم! فقط دهنم بسته نباشه و تارهای صوتیمون بلرزه.
قبل اینکه بغضم بگیره باید این پست رو تموم کنم. تا همینجا بسّه.


پ.ن: آهنگ بی ربط (Evanescence - Dirty Diana (Michael Jackson Cover درحال پخش شدنه و من با تمام علاقه ی بیشتری که به این آهنگ پیدا کردم حتی حوصله ندارم متنش رو حفظ کنم.

پ.ن2. چشمام و سرم درد می کنه.